Diverse
2002
 Artikel om sæsonen 2001/2002
2001
 TIFO billeder fra 1999-2001
 Udvalgte cheerleader billeder
 Billeder af klubbens maskotter
 23/10: BV orienteringsmøde
 29/08: Demonstration #2
 20/08: Møde med Terkelsen
 14/08: Demonstration #1
 12/08: Åbning af Valhalla
 12/08: LFC Cheerleaders
 09/07: Små Blå Ligaen 2001
 Artikel om sæsonen 2000/2001
 02/05: Stjernetræf i klubhuset
 01/05: U/18 landskamp
 21/03: Vikinge-træf
 14/02: BV's Generalforsamling
 19/01: Bohinen præsenteres
 07/01: LFC's cheerleaders
2000
 Billeder af klubbens maskotter
 02/09: BV hvervekampagne
 Artikel om sæsonen 1999/2000
 26/05: PH udgiver en bog
 04/03: SFF Inde-DM 2000
 28/02: Grahn & Bradley
 06/01: Fotos af spillerne
1999
 Artikel om turen til Moskva
 Artikel om FanCup99
 Artikel om sæsonen 1998/1999
20-08-2001: Møde med Jørn Terkelsen

Efter en turbulent uge med fusionsrygter og demonstration var der mandag aften mulighed for at møde LFC's ejer, Jørn Terkelsen (JT). Det blev et velbesøgt møde, hvor Blue Vikings' medlemmer fik mulighed for at høre JT's version af begivenhederne i klubben og senere stille spørgsmål til ham.

Terkelsens økonomiske engagement i klubben blev indledt ved indkøbet af John Bradley og senere Frank Schoeman. JT har investeret ca. 13 millioner kr. i de nævnte spillere, hvilket bl.a. indbefatter løn i kontraktperioden.

JT blev kontaktet i december måned år 2000 og fik oplysning om alvorlige økonomiske problemer i LFC. På det tidspunkt var der stor usikkerhed om transfer-systemets fremtid, og det var vanskelligt at sælge spillere til fornuftige priser. LFC ville være tæt på konkurs i januar måned 2001, hvis ikke der blev skudt penge ind. Ved en konkurs ville JT's investeringer i LFC være tabt.

Enden blev, at JT købte aktiemajoriteten i LFC for at redde sin investering. I den forbindelse kunne man spore en vis bitterhed hos JT, der føler, han blev presset til at betale en overkurs for nogle reelt værdiløse aktier. Samtidig krævede de tidligere aktionærer 14% af provenuet for salg af spillere for beløb over 5 millioner kr.

Jørn Terkelsen

I januar måned lå et budget på bordet for 2001, der viste et underskud før spillersalg på 10 millioner kr. Allerede i april måned blev JT klar over, at underskuddet ville blive en del højere bl.a. på grund af for små sponsorindtægter i forhold til det budgetterede. Samtidig var klubbens økonomiske EDB systemer ikke tidssvarende, hvilket gjorde det nærmest umuligt fra måned til måned at danne sig et ordentligt økonomisk overblik.

For at skaffe nye investorer var det afgørende, at faciliteterne på Lyngby Stadion kunne bringes op på et højere niveau. JT nævnte ønsker om mulighed for bowlingbaner, hotel og kontorlokaler for at skaffe nye indtægtsmuligheder.

Klubben havde i foråret ønsket at få mulighed for at indrette en idrætsklinik i den del af klubhuset, som LFC i øjeblikket ikke råder over. Dette ønske ville kommunen ikke opfylde, og det var bare ét eksempel på manglende velvilje fra kommunens side.

Andre planer gik ud på at lade en engelsk klub investere i LFC og til gengæld få adgang til færdigudviklede spillere. Charlton var inde i billedet, men desværre havde nogen i klubben lækket den idé til aviserne med det resultat, at Charltons interesse var kølnet.

Endelig havde JT haft 3 møder med Brixtofte om en mulig fusion. Disse forhandlinger var ifølge JT langt fra så konkrete som Ekstra Bladet hævdede i en artikel.

Situationen lige nu er alvorlig, og der skal i realiteten findes en løsning inden den 1/9, hvis man skal undgå en konkurs. For at få nye investorer ind er det nødvendigt med positivt tilsagn fra kommunen om velvilje for de tidligere nævnte stadionforbedringer.

LFC's regnskab er indtil videre ikke indleveret, da egenkapitalen er nede på 1,7 millioner kr. og DBU's krav er 25% af lønsummen, hvilket svarer til 6 millioner. JT har kautioneret for over 5 millioner kr. og har således i øjeblikket et udestående med LFC på i alt 18-19 millioner kr.

JT virkede meget skuffet over den behandling, han har fået fra forskellig side. I øjeblikket udtaler han sig kun til Ekstra Bladet eller direkte TV. Ligeledes faldt der knoppede ord om den del af LFC's tilhængerskare, der f.eks. har truet ham på hans private bopæl. Folk, der kunne have hjulpet klubben mistede lysten, da de så, hvordan JT var blev behandlet i sidste uge.

Alt står og falder tilsyneladende nu med kommunen. Der har også været samtaler med Gentofte Kommune om køb af Gentofte Stadion, som er billigt til salg (Én krone) - dog under forudsætning af store investeringer.

Med til mødet i dag var også en repræsentant fra partiet Venstre, der gerne vil medvirke til en løsning for LFC. Det store spørgsmål er, hvad de andre partier vil. Måske er det ved at gå op for dem, at kommunen er ved at miste en af sine største reklamesøjler, men tiden er meget knap, så der skal tages beslutninger nu!

Havde man håbet på nyt om en afklaring på LFC's fremtid til mødet, blev man skuffet. Til gengæld var det interessant at høre om hele sagen set fra JT's side, så man kan danne sig et lidt mere nuanceret indtryk af hele situationen.

SJ