Diverse
2010
2009
2006
 07/05: LB Cheerleaders
 03/05: LB Cheerleaders
 23/04: LB Cheerleaders
 07/02: BV's Generalforsamling
2005
 TIFO billeder fra 2005
 18/06: Video fra Aarhus
 12/06: Video af TIFO
 05/06: Video fra Odense
 01/05: LB Cheerleaders
 03/04: LB Cheerleaders
 02/04: LB holdfoto
 03/03: Ny Nike-kollektion
 28/02: Morten Petersen
Arkiv
 Oversigt 1999-2002 »
07-02-2006: Blue Vikings' Generalforsamling

Tirsdag aften var det blevet tid til Blue Vikings' årlige generalforsamling, der blev afholdt i Café Kick-Off i klubhuset.

I alt 16 medlemmer af foreningen var mødt op, så arrangementet blev desværre ikke nær så velbesøgt som sidste år.

I det følgende vil man kunne få en gennemgang af nogle af de punkter, der blev gennemgået på mødet. Bemærk, at dette på ingen måde er et officielt referat af generalforsamlingen.

Efter de obligatoriske valg af dirigent, referent og stemmetællere aflagde BV's formand, Kenneth Stricker, bestyrelsens beretning.

Året var præget af den sportslige succes med højdepunkt omkring oprykningen til 1. division, der blev sikret efter 0-0 kampen i Aarhus mod Brabrand. Blue Vikings kunne ved den lejlighed sende 3 fyldte busser af sted mod Jylland. Siden havde det knebet med at samle nok tilmeldte til Jyllands-turene i efteråret på trods af en fin indsats af holdet. Til foråret spilles de fleste kampe i nærområdet, så her vil der ikke skulle arrangeres så mange busture.

Blue Vikings har oplevet en pæn medlems fremgang og har nu 377 medlemmer mod omkring 300 sidste år ved samme tid. Man kan nu melde sig ind i foreningen via klubbens webshop, hvilket har givet en del nye medlemmer.

Der har været en del problemer med bladet - blandt andet vedrørende kvaliteten af trykket. Dette skulle nu være løst med det seneste blad, da man har fået et nyt trykkeri til at stå for opgaven.

Der planlægges 4 blade om året fremover. Interessede, der har mulighed for at være med til at sponsere bladet, skal være meget velkomne.

Formanden fortalte endvidere om nogle tiltag omkring medlemsfordele ved køb i bestemte forretninger.

Afslutningsvis opfordrede Kenneth Stricker til større aktivitet blandt medlemmerne, så fanklubbens arrangementer bliver mere velbesøgte.

Næste arrangement er søndag den 19/2 efter træningskampen mod Avedøre, hvor klubbens nye træner, Kasper Hjulmand, samt et par af spillerne vil fortælle om forventningerne til det kommende forår.

Folk opfordres til at møde op!

Efterskrift: Da kampen mod Avedøre senere er blevet aflyst, er mødet rykket til den 11/3 efter træningskampen mod BSV.

Herefter var det tid til fremlæggelse af regnskabet ved kassereren, Nina Scholz.

For at gøre det kort, har Blue Vikings haft et ganske godt år, hvor indtægterne har været 130.596,14 og udgifterne 109.716,40 kroner.

Det giver et overskud på 20.879,74 og en egenkapital på 36.038,02 kroner.

Der budgeteres med udgifter og indtægter på hver 100.000 kroner for 2006.

Efter disse positive nyheder skulle der vælges en ny bestyrelse.

Det blev vedtaget at skære antallet af bestyrelsesmedlemmer ned med én, således af bestyrelsen fremover består af formand, næstformand, kasserer, 2 menige medlemmer og 2 suppleanter.

Blue Vikings nye bestyrelse ser således ud: Formand: Kenneth Stricker; Næstformand: Henrik Belmark; Kasserer: Nina Scholz; Menige medlemmer: Mette Christensen og Lasse Angus; Suppleanter: Micaëla Strøbye og Martin Felbo.

SJ